Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Welkom in het derde leerjaar

In dit jaar leren we heel wat nieuwe dingen en zijn de dagen steeds goed gevuld. ’s Ochtends beginnen we meestal met een kringmoment. Elke maandag maken we tijd voor een vertelkring. Op dinsdag leest de meester voor uit een boek (bv. De schelmenstreken van de Vos Reinaert of Stinkhond). Donderdag beginnen we de dag met Karrewiet. We bespreken de actualiteit en denken na over het gevoel dat het nieuwsitem bij ons oproept. Tijdens die kringmomenten neemt de zorgjuf, juf Laura, soms kindjes mee om al eens iets te oefenen dat die dag op het programma staat.

Rekenen

Voor rekenen gebruiken we de methode ‘Reken Maar’. In het derde leerjaar leren we alles over de getallen tot 1 000, cijferen, hoofdrekenen tot 1 000, breuken en nog heel wat meer. Kinderen die moeilijkheden ondervinden met het rekenen, werken vaak in een kleine groep met juf Laura. Zij maken enkel de basisoefeningen en kunnen hulpmaterialen gebruiken. Kinderen die nood hebben aan meer uitdaging, maken behalve de basisoefeningen ook extra verdiepingsopdrachten. Af en toe volgen zij een raketklas met juf Laura, zodat ze niet op hun honger blijven zitten.

Taal

Voor taal gebruiken we de methode ‘Totemtaal’. Tijdens tien fijne thema’s leren we altijd in een context waardoor taaltaken betekenis krijgen. Er moet vaak samengewerkt worden per twee of in kleine groepjes. We leren immers ook van elkaar en niet enkel van de juf of meester. Ook tijdens de taallessen houden we rekening met de verschillen tussen de kinderen. Kinderen die er nood aan hebben, oefenen met de zorgjuf in een kleine groep en krijgen bv. extra luisterbeurten. Ook de sterkere leerlingen vergeten we niet. Zij gaan zelfstandiger aan het werk en volgen af en toe een raketklas.

Wereldoriëntatie & muzische vorming

Creativiteit en fantasie zijn veel belangrijker dan een ‘mooi’ eindproduct.

Voor wereldoriëntatie maken we gebruik van de methode ‘Op verkenning’. Tijdens thema’s zoals: De stad Antwerpen, Opgeruimd staat netjes en De schoolomgeving ontdekken we meer over de wereld om ons heen. De kinderen werken daarbij vaak in kleine groep waarbij ieder kind een taakje heeft (organisator, planner, materiaalmeester, schrijver). Tijdens de lessen muzische vorming staat vooral het proces centraal. Creativiteit en fantasie zijn veel belangrijker dan een ‘mooi’ eindproduct. Zo vervaardigen we uit klei een fantasiedier na het beluisteren van een gedicht van Joke van Leeuwen, maken we kunst zoals Paul Klee, zingen we regelmatig een lied, …

Nog enkele weetjes

  • Elke maand brengen we een bezoek aan de bibliotheek.
  • Twee keer per maand gaan we zwemmen.
  • We gaan enkele keren een toneel of film bekijken in het CC Deurne of in De Roma.
  • We doen een herfstwandeling in het Rivierenhof. Een gids neemt ons in de lente op tocht door het prachtige Rivierenhof.
  • We bakken ons eigen broodje tijdens een activiteit in het Rivierenhof.